Działamy według światowych standardów

Wszystkie nowoczesne organizacje w Polsce
działają według światowych standardów zarządzania i zwiększają swój sukces rynkowy.

OFERTA SAMDOS

SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Projektujemy i wdrażamy systemy zarządzania według międzynarodowych norm.

Czytaj więcej
SZKOLENIA

Specjalizujemy się również w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń zamkniętych oraz warsztatów.

Czytaj więcej
DORADZTWO

Dodatkowo świadczymy usługi doradztwa krótkoterminowego i długoterminowego oraz audytu.

Czytaj więcej
WARTOŚCI
WIZJA
MISJA
CELE
CO NAS WYRÓŻNIA

WDROŻENIA SAMDOS

Firma SAMDOS udokumentowała i wdrożyła w okresie 6 miesięcy Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) jakością i bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) i ISO 22000:2005 (PN-EN ISO 22000:2006) oraz wytycznymi Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003).

System obejmował świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci w wieku powyżej 20 tygodni i do lat 3, w tym dla dzieci niesprawnych ruchowo oraz o lekkim i umiarkowanym upośledzeniu umysłowym.

Firma SAMDOS wdrożyła także systemy podrzędne do powyższych, tj. Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz koncepcje i metody zarządzania, takie jak: PDCA i Kaizen.

Firma SAMDOS przygotowała pracowników do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. ZSZ i członków interdyscyplinarnego Zespołu ds. ZSZ.

REFERENCJE

We współpracy z SAMDOS nasze systemy zarządzania
są wysoko oceniane przez zewnętrznych i wewnętrznych audytorów…

Joanna Kowalska, Nova Sp. z o.o., Warszawa, woj. mazowieckie

Dzięki SAMDOS usprawniliśmy system HACCP i wdrożyliśmy system ISO 9001.
Dzieci nigdy nie były bezpieczniejsze…

Dorota Kuczyńska, dyrektor Żłobka „U Misia” w Łochowie, woj. kujawsko-pomorskie